Solrosbriketter

Solrosbrikett kännetecknas av högt värmevärde. Lämplig för nästan alla fastbränslekaminer och pannor. Den kan användas både för uppvärmning av privata hus och i kommunala pannor, inom industrin. Askan efter förbränning är ett utmärkt gödselmedel och kan transporteras till rabatter.

Solrosskalbrikett är ett modernt biobränsle. Produkten kännetecknas av högt värmevärde. Lämplig för nästan alla fastbränslekaminer och pannor. Den kan användas både för uppvärmning av privata hus och i kommunala pannor, inom industrin.

Råmaterial

Solros

Värmevärde

16.7-19.9 kJ/kg

Fukthalt

10-12%

Askinnehåll

4.3-5.3%

Förpackning

10 kg förpackningar med 12 briketter, 96 förpackningar på pall, storsäckar 1000 kg

Tillämpningsområde

Alla typer av fastbränslevärmeapparater